8 Ekim 2010 Cuma

Piramitler Hakkında Bilmediğiniz Gerçekler

Mısır'ın büyük piramitleri günümüzde asıl inşa edildikleri noktadan tamı tamına 5 kilometre güneyde duruyor. Bu dünyanın 4500 yılda yer değiştirdiği uzunluğa eş değerdir.

Giza'nın üç piramidi Oriyon kuşağıyla gerçekten uyuşuyor ama piramitler yapıldığı zaman uyuşmuyorlardı. Öyle görünüyor ki, Mısırlılar piramitleri bugünkü oriyon kuşağına benzemesi için inşa ettiler.

Önemli başlıca piramitlerin hepsi 200 yıllık bir zaman dilimi içinde inşa edildiler. Bir önceki tamamlanmadan bir yenisi için çalışmalar devam ediyordu. Bu daha fazla yada daha az sürekli çalışma gücü bütün bir 200 yılı meşgul ediyordu.

Mısır piramitleri kesilmiş taştan yapılmadı. Bloklar ezilmiş, yerel kireçtaşı ve bir jeopolimer -bugünkünden daha iyi bilinen bir çimento- kullanılarak alana dökülüyordu. En büyüğü 14.000 kayıtlı işçi kullanılarak 20 yılda inşa edildi.

Dünyanın en büyük piramidi Mısır'da değildir. Aslında Meksika, Mexico City'nin 100 kilometre güneydoğusundadır. 162.000 metre kareden daha fazla yer kaplar. En büyük Mısır Piramidi, Giza'daki Büyük Piramit ise 52.000 metre karede kalır.

M.Ö 2500 dolaylarında inşa edilen Giza'daki Büyük Piramit, Eyfel Kulesi 1889'da dikilmeden önce dünyanın en uzun binasıydı.

14 milyondan daha fazla kumtaşı bloğu aslen kireçtaşıyla kaplı olan piramidi oluşturabilir.