7 Mayıs 2008 Çarşamba

Eski Mısır`da Ordu

Yeni Krallık dönemi başlamasıyla beraber,akınlar yapma ve bir imparatorluğa sahip olma isteği ordunun yeniden düzenlenmesi gerekliliğini ortaya çıkardı. Atlar ve at arabaları orduya katıldı. Gönüllü askerler toplanıp eğitildi ve ordu genişletildi.Ordu her biri 4000 piyade ve 1000 at arabalı askerden oluşan tümenlere ayrılmıştı.Her tümene bir tanrı adi verilmişti.Tümenlerde ayrıca her biri 200 piyadeden oluşan 20 bölüğe ayrılmıştı.

Bölüklerse,ayni kışlayı paylasan 10'ar kişilik birliklere ayrılmıştı.Her bir bölüğe 25 tane çift kişilik at arabası bağlıydı .At arabalı askerler gerek donanımları, gerekse sahip oldukları yetenek ve eğitimlerinden dolayı ordunun en seçkin topluluğuydular.Savaşta onlar hep on saflarda çarpışırlardı.

Eski ve Orta Krallık dönemlerinde Mısır ordusu kralın korumaları ve paralı askerlerden kurulu ufak bir güçten oluşuyordu .İnsanlar acil durumlarda orduya çağrılırlardı. Fakat çoğunun askeri eğitimi yoktu. Bu yüzden pek bir işe yaramazlardı.

Silahlar ve Eğitim:

Mısır askerleri savaş baltası,gürz,mızrak,kılıç,hançer, yay ve ok gibi bir çok silah türüyle savaşabilir durumda olmalıydı. Bununla beraber her birlik belli bir silahın kullanımında uzmanlaşmaya yönelebilirdi.Genç askerlere, uzun yürüyüşlerin de yapıldığı zorlu bir eğitim verilirdi.

İmparatorlugun Kurulusu:

Yeni Krallık orduları bir imparatorluk kurma amacıyla oluşturulmuştu. Dış seferleri coğunlukla firavun yönetirdi. Mısır İmparatorluğu'nun en parlak döneminde,Suriye'den Nil'in dördüncü çağlayanına kadar yayılmıştı. Mısırlılar, imparatorluğun yayıldığı geniş ticaret sınırları içinde ticaret yaparak ve sömürgelerinden topladıkları vergilerle zenginleşmişlerdi.